Islamitische Basisschool Elif Amsterdam

In augustus 2019 gaat IBS Elif Amsterdam zijn schooldeuren openen in Zuid. IBS Elif is een Nederlandse school op Islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Wij zien elk kind als uniek schepsel van Allah (Schepper). Daarmee is ieder kind bijzonder en vraagt om een eigen persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. Oftewel het kind staat centraal bij ons!

We starten in augustus 2019 met groep 1 t/m 6 en u kunt uw kind(eren) vanaf januari 2019 via het mailadres aanmelden.

Missie

Visie

Kernwaarden

Onderwijs

Identiteit

Team

Groepen

Schoolgids

OR/(G)MR


Nieuwste mededelingen/nieuwsberichten omtrent IBS Elif Amsterdam zullen hier verschijnen.

Meest recente nieuwsbrieven kunt u hier binnenkort terug vinden.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs?