Welkom op de website van

IBS Elif is een Nederlandse school op islamitische grondslag die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. Als je voor IBS Elif kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq (het bezitten van goede manieren en gewoonten) centraal staat. Wij geloven dat elk kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie.

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht de kinderen het best mogelijke onderwijs aan te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie te ontwikkelen. Bij Elif gaat talent niet verloren: elk kind kan leren! Wij houden daarbij rekening met de specifieke behoeften die ieder kind heeft.

ibs-elif-nieuwsbrief-icon

Nieuwsbrief IBS Elif Amsterdam

Salaam alaikoum beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ons vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Veel leesplezier!

LAATSTE NIEUWSBRIEVEN

Privacyverklaring

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het  bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en  leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.