AANMELDEN

Toelating

Zodra een kind vier jaar is geworden, mag hij/zij met de basisschool beginnen. Nieuwe leerlingen uit andere leerjaren kunnen ook toegelaten worden. Dit gebeurt in overleg met de directie en de plaatsingscommissie (directeur, IB’er en de betreffende groepsleerkracht). Na toelating worden de nieuwe leerlingen in een gepaste groep geplaatst.

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Wanneer u uw kind bij ons op school wilt plaatsen, kunt u deelnemen aan één van de informatiebijeenkomsten die om de twee maanden worden ingepland. Aanmelding is verplicht, aanmelden kan gedaan worden door te mailen naar directie@elifamsterdam.nl. Tijdens deze informatiebijeenkomst vertellen wij u hoe wij op school werken, kunt u al uw vragen stellen en laten wij de school zien met een korte rondleiding.

Bij het aannemen van nieuwe leerlingen maken wij onderscheid tussen:

Reguliere instroom

Hieronder verstaan wij het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn. Het is belangrijk in een vroeg stadium uw kind aan te melden. Dit om organisatorische problemen te voorkomen.

Hieronder stapsgewijs de werkwijze:

  1. Aanmelding informatieochtend. Ouders die al kind(eren) bij ons op school hebben, slaan punt 1 over.
  2. Bij interesse in onze school, na de informatieochtend, vult u het aanmeldformulier in. Hierbij geeft u ook meteen onze school toestemming om contact op te nemen met de desbetreffende voorschool.
  3. Wanneer uw kind 3,8 jaar is, neemt de intern begeleider contact op met de huidige voorschool. De twee hoofdonderwerpen zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.
  4. Indien de zorgbehoeftes passen binnen onze basisondersteuning, kunnen wij uw kind plaatsen. Dit altijd in overleg met de plaatsingscommissie.
  5. Eén maand voor de verjaardag krijgt u van de groepsleerkracht een uitnodiging voor de wendagen.
  6. De dag dat uw kind 4 jaar* wordt, start uw kind bij ons op school.

    * De laatste 4 weken van het schooljaar laten wij kinderen niet meer wennen.

Tussentijdse instroom

Hieronder verstaan wij de inschrijving van leerlingen die van een andere school komen. Ook voor de tussentijdse instroom geldt dat u zich aanmeldt voor de informatieochtend. Als u na de informatieochtend nog interesse heeft in onze school, vult u een aanmeldformulier in. Voorafgaand aan de overdracht wordt er altijd eerst contact met u opgenomen door de intern begeleider. De volgende vragen zullen onder andere dan besproken worden: reden van een mogelijke overstap, of er andere belangrijke punten zijn wat wij moeten weten. Bij kinderen die van een andere school komen, nemen wij voor de plaatsing altijd contact op met de school van herkomst. Ouders moeten hiervoor toestemming geven om contact op te nemen met de huidige school van de leerling. Wanneer wij de leerling passend onderwijs kunnen bieden, zullen we overgaan tot inschrijving. In alle gevallen worden de genomen keuzes bepaald door de plaatsingscommissie.