AANMELDEN

Toelating

Zodra een kind vier jaar is geworden, mag hij/zij met de basisschool beginnen. Nieuwe leerlingen uit andere leerjaren kunnen ook toegelaten worden. Dit gebeurt in overleg met de directie en de plaatsingscommissie (directeur, IB’er en de betreffende groepsleerkracht). Na toelating worden de nieuwe leerlingen in een gepaste groep geplaatst.

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Wanneer u uw kind bij ons op school wilt plaatsen, kunt u een afspraak maken voor een gesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij u hoe wij op school werken, kunt u al uw vragen stellen en laten wij de school zien met een korte rondleiding. Bij het aannemen van nieuwe leerlingen maken wij onderscheid tussen:

Reguliere instroom

Hieronder verstaan wij het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn. Het is belangrijk in een vroeg stadium uw kind in te schrijven. Dit om organisatorische problemen te voorkomen.

Hieronder stapsgewijs de werkwijze:

1. Kennismaking met de directie en voorlichting over de school. Ouders die al kind(eren) bij ons op school hebben, slaan punt 1 over.

2. Bij interesse in onze school vult u een vooraanmelding en het intakeformulier in. Hierbij geeft u de school toestemming om contact op te nemen met de desbetreffende voorschool.

3. Wanneer uw kind 3,8 jaar is, neemt de intern begeleider contact op met de huidige voorschool. De twee hoofd ontwerpen zijn: sociaal emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

4. Indien de zorgbehoeftes passen binnen onze basisondersteuning, kunnen wij uw kind plaatsen. Dit altijd in overleg met de plaatsingscommissie.

5. Eén maand voor de verjaardag krijgt u van de groepsleerkracht een uitnodiging voor de wendagen.

6. De dag dat uw kind 4 jaar start uw kind bij ons op school. * de laatste 4 weken van het schooljaar laten wij kinderen niet meer wennen.

Tussentijdse instroom

Hieronder verstaan wij het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen. Indien u wenst om van school te wisselen, wordt er altijd eerst een oriënterend gesprek gevoerd met de directie (en IB’er). Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over de reden en de mogelijkheid om over te stappen. Bij kinderen die van een andere school komen, nemen wij voor de plaatsing altijd contact op met de school van herkomst. Ouders moeten hiervoor toestemming geven om contact op te mogen nemen met de huidige school van de leerling. Wanneer wij de leerling passend onderwijs kunnen bieden, zullen we overgaan tot inschrijving. In alle gevallen wordt de genomen keuzes bepaald door de plaatsingscommissie.