KERNWAARDEN

De kernwaarden zijn afgeleid vanuit onze visie op het onderwijs en ziet er als volgt uit:

Openheid en respect:

Wij gaan in en rondom school respectvol met elkaar om en hebben begrip voor anderen. In ons handelen staat inclusieve boodschap centraal.

Veiligheid:

Ieder kind wordt een veilige leer- en leefomgeving geboden zodat hij/zij tot groei en ontwikkeling komt. Iedereen voelt zich thuis en is betrokken bij IBS Elif Amsterdam

Verantwoordelijkheid:

Alle betrokkenen bij IBS Elif Amsterdam zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het geheel en het leveren van een positieve bijdrage aan de school.

Reflectie:

Elke verandering gaat gepaard met reflectie op het verleden en is tegelijk een richtsnoer naar de toekomst. Door systematisch te reflecteren op ons handelen staan wij kritisch in het proces en zet dit ons tot nadenken over de voortgang. Hiermee wordt het handelen geëvalueerd en weer vooruitgekeken.

Burgerschap en zelfredzaamheid:

In een globaliserende wereld waarin kinderen van over de hele wereld online met elkaar contact hebben, krijgen wij een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging biedt tegelijk ook kansen door kinderen kennis te laten maken met de pluriforme en inclusieve samenleving. Een samenleving waarin verschillen bestaan ten aanzien van ras, religie, cultuur, leeftijd, geslacht. Deze verschillen vragen om een kritische en zelfredzame houding van ons allemaal. Maar in het bijzonder van de leerlingen. Vervolgens kunnen de leerlingen een positieve bijdrage leveren.

Identiteit:

De islamitische grondslag van onze school is tevens ons bestaansrecht. Immers, de ouders kiezen voor IBS Elif Amsterdam vanwege de onderwijskwaliteit en de identiteit. Wij hebben de dure plicht om zowel de onderwijskwaliteit als de identiteit van onze school hoog te houden. Hiervoor laten wij ons leiden door een uitspraak van de profeet Mohammed v.z.m.h.: “De beste onder jullie is diegene die zich dienstbaar opstelt voor de maatschappij.” Deze uitspraak heeft betrekking op het dienstbaar opstellen en niet alleen voor je eigen gemeenschap maar voor de pluriforme samenleving waarin wij leven.