MISSIE & VISIE​

De Alif ( فلأ ) is de eerste letter van het Arabisch alfabet. Maar ook van het Fenicische,

Hebreeuwse, Griekse en Latijnse alfabet. Daarom heet het ook alfa – bet. De Grieken zeggen alfa beta, de Joden zeggen alef – bet en de Arabieren zeggen alif – be. Zij hebben dus allemaal de Alif/Aleph als eerste letter van hun alfabet. Door zijn vorm is de Alif het cijfer 1. Het symboliseert daarmee ook het wezen van God – eenheid – en met de Alif begint Zijn Naam: Allah. Tevens begint met de Alif ook het alfabet en de naam van de eerste mens: Adam.

Missie

Bismillahir rahmanir rahiem:
IBS Elif Amsterdam Zuid valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland. De stichting richt zich als organisatie, geïnspireerd door islamitische normen en waarden, op de permanente ontwikkeling van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie.

Op IBS Elif ontwikkelen kinderen zich in een veilige en plezierige omgeving tot evenwichtige, zelfstandige moslims in onze samenleving. Ons doel is om kinderen intellectueel, sociaal-emotioneel en fysiek voor te bereiden op het vervolgonderwijs; met een flinke dosis zelfvertrouwen en met goede sociale vaardigheden. Een brede talentontwikkeling van leerlingen is onze centrale doelstelling. Dat betekent aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Het individuele kind in zijn uniciteit (iedere kind is een unieke schepsel van Allah) is daarbij altijd ons uitgangspunt.

Visie

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn, die vanuit islamitische grondslagen aan kinderen en personeelsleden een veilige, inspirerende werk- en leeromgeving biedt.

Het welzijn van onze leerlingen en het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat staan centraal in het dagelijks handelen op onze school. De kinderen worden uitgedaagd om hun talenten zoveel mogelijk te benutten en te ontwikkelen.

Het kenmerk van onze school is dat de kinderen wordt bijgebracht samen te leven en vooral ook respect voor elkaar en elkaars meningen te hebben, zonder eenzijdige beïnvloeding. Ze maken bij ons kennis met elkaar en leren waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden. Dit alles in het kader van een adequate voorbereiding op een multiculturele samenleving (actief burgerschap en sociale veiligheid).

De leerkrachten werken samen om te reflecteren op de eigen (les)praktijk. We verzamelen bewijzen over de relatie tussen de praktijk en de resultaten van de leerlingen. Als team proberen we permanent het lesgeven en het leren in de klassen te verbeteren.